Mètode de pandereta

De panderetes n’hi ha de molts tipus i a cada indret on la trobem s’ha adaptat a partir de la sonoritat que més agradava al sonadors i dels materials disponibles. Així trobem que les diferents tècniques han provocat que hi hagi panderetes de moltes mides i amb més o menys sonalls. Als Països Catalans hi conviuen diferents tècniques per fer-la sonar i totes són molt vàlides ja que ens permeten trobar diferents sonoritats.

Aquest manual està pensat per una pandereta de fusta d’uns 25 centímetres de diàmetre amb sonalls i membrana de pell prima. L’agafarem per la base amb la mà esquerra i mourem la mà dreta. Aquesta posició és amb la qual es representen els sonadors de pandereta a les imatges més antigues del país.