Mostra d'instruments tradicionals

Ja fa uns anys que la situació de la música tradicional i popular catalana ha recuperat el lloc que ja havia tingut: la festa, el ball i les tradicions. Tot això té com a un dels puntals bàsics la música, interpretada amb instruments populars com el flabiol, l’acordió o la gralla. 
 
A qui s'adreça: Alumnes d’educació primària i secundària
 
Objectius:
· Escoltar i reconèixer els principals instruments tradicionals catalans. 
· Conèixer la família a la que pertanyen i el funcionament de cadascun.
· Aprofundir en el coneixement dels instruments, en la seva funció social i en el seu ús com a instruments de festa i dansa. 
· Ballar una dansa tradicional interpretada amb aquests instruments.
 
Descripció de l'activitat:
De cada instrument fem una audició en directe i una explicació de la seva tècnica i evolució, de les formacions on es troba i de la funció social, tradicional i actual, d’aquestes formacions.
 
· Repassem la situació actual de la música tradicional.
· Informem sobre els llocs on es pot aprendre a tocar aquests instruments o a ballar.
· Torn de precs i preguntes.
· Ballada d’una dansa tradicional: el rogle, d’Areny de Noguera.
 
Instruments que presentem:
L'acordió diatònic
El flabiol amb tamborí
El sac de gemecs 
La gralla i el timbal de gralla
La tarota 
Les castanyetes i les castanyoles eivissenques
 
Desenvolupament:
Durada: 55 minuts per sessió.Número d’alumnes per sessió: Màxim 100.
Dates de realització i horaris: Tot el curs escolar, al matí.
Lloc de realització: Espais tancats del centre educatiu i un pati per a la dansa.
Preu:
Una audició, 250€
Dues audicions seguides, 380€