Taller

Mostra d'instruments tradicionals

Ja fa uns anys que la situació de la música tradicional i popular catalana ha recuperat el lloc que ja havia tingut: la festa, el ball i les tradicions. Tot això té com a un dels puntals bàsics la música, interpretada amb instruments populars com el flabiol, l’acordió o la gralla. 
 
A qui s'adreça: Alumnes d’educació primària i secundària
 
Objectius:
· Escoltar i reconèixer els principals instruments tradicionals catalans. 
· Conèixer la família a la que pertanyen i el funcionament de cadascun.

Taller de pandereta

Els tallers col·lectius de pandereta estan pensats per a aquells que s'inicien amb l'instrument.

Continguts

  • Treball del so, pulsació i forma d'agafar l'instrument.
  • Distinció dels rítmes binaris i ternaris i execució amb l'instrument.
  • Execució de ritmes binaris (2/4), ternaris (3/4) i comostos(6/8).
  • Execució del redoble i integració en els diferents ritmes anteriors.

Pots descarregar el mètode de pandereta aquí.