Dames i vells de Reus a Vilanova

Engunay les Dames i vells de Reus estaven convidats al carnaval de Vilanova